Lịch công tác tuần

Thông báo

Triển khai cuộc thi viết về " xây dựng xã hội và học tập suốt đời"

Liên kết ngoài

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Thông báo

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 
Họ và tên:  Trương Thị Hà
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: hathanhoanh72@gmail.com
Điện thoại: 0976220630
Địa chỉ:  Hương Chữ - Hương Trà - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 595